Integritetspolicy

EU:s Dataskyddsförordning började gälla 25 maj 2018.

Så här hanterar vi densamma: (Vår GDPR-policy).

Vi registrerar dina personuppgifter i vårt kundregister, och eventuellt också i andra dokument, när du beställer en tjänst hos oss. Du kan även förekomma i vårt adressregister för epost.

Utöver person- och adressuppgifter så registrerar vi personnummer för den person som ska utnyttja det RUT-avdrag som tjänsten berättigar till.

Vi använder endast uppgifterna för eget bruk och för ansökan av RUT-avdrag hos Skatteverket i Sverige. Eventuellt kan de också delges annan myndighet i Sverige enligt dess begäran. Vi sprider/säljer inte uppgifterna. Personuppgifterna är skyddade i vår kunddatabas med lösenord och vi tar backup, för eget bruk, på uppgifterna.